reklama
reklama
13. 6. 2012 | poslední aktualizace: 14. 6. 2012  09:51

Jaderná elektrárna Dukovany má výkon jako Temelín

Jaderná elektrárna Dukovany dnes zahájila komplexní zkoušku řídicích systémů pro primární i sekundární část a pro turbosoustrojí dodaných v odstávce druhého bloku.
red
red
Čtěte více o: Dukovany | jaderné elektrárny
Systém řízení vlastní spotřeby bloku
Systém řízení vlastní spotřeby bloku
foto: archiv

V průběhu odstávky došlo k úpravám v technologické části elektrárny i k obnově řídicích systémů pro primární i sekundární část a turbosoustrojí včetně hydraulické části, jejímž dodavatelem je firma ZAT a.s. Díky těmto úpravám mohla JE Dukovany zvýšit instalovaný výkon na 2 GW, který je tak stejný, jako má JE Temelín. Na spolehlivém řízení tohoto výkonu se velkou měrou podílí i řídicí systémy firmy ZAT.

Společnost ZAT v jaderné elektrárně Dukovany realizovala výměnu stávajícího řídicího systému za výkonnější moderní řídicí systém ZAT Plant Suite s procesními stanicemi ZAT 2000 MP. Generálním dodavatelem projektu je ŠKODA JS a.s.

reklama

Na obnovu systému kontroly a řízení bylo při odstávce druhého bloku k dispozici 78 dnů. Za tuto dobu byla provedena demontáž stávajícího a montáž nového řídicího systému včetně připojení na technologii a oživení i zkoušky řídicího systému s technologií. V předchozích dnech docházelo k postupnému najíždění výkonu bloku na provozní parametry.

Díky implementaci nového řídicího systému ZAT Plant Suite firmy ZAT došlo v JE Dukovany ke zkvalitnění regulace a ovládání turbosoustrojí. Nově jsou implementovány funkce testů pohyblivosti rychlozávěrných a regulačních ventilů a klapek, testů primární regulace a ostrovního provozu, testů elektro hydraulických převodníků, přeotáček a testů kvalifikovaných ochranných funkcí. Všechny tyto inovace řídicího systému přispěly k navýšení výkonu na 500 MW u 2. bloku a plynulému provozu každého ze čtyř bloků.

„Všechny realizované činnosti byly dobře naplánovány, profesionálně řízeny a organizace práce stovek pracovníků byla na vysoké úrovni ze strany pracovníků JE Dukovany, generálního dodavatele ŠKODA JS i našich techniků,“ říká Ing. Ivo Tichý, člen představenstva společnosti ZAT a.s. „Cílem firmy ZAT je posílit pozici v dodávkách pro jadernou energetiku, dosáhnout dodávek pro novou výstavbu energetických bloků u nás i v zahraničí a rozšířit spolupráci s technologickými partnery. Spolupráce s partnerem jako je Škoda JS je proto pro nás velmi významná.“

V rámci modernizace druhého bloku v tomto roce bylo demontováno a opět instalováno 172 panelů s řídicím systémem, bylo zapojeno a prověřeno 87 768 vstupně/výstupních svorek, v rámci diagnostického informačního systému je nyní zpracováno, prezentováno a ukládáno na serverech 18 948 proměnných hodnot. Cílově po obnově bloku bude v diagnostickém informačním systému na každém bloku z technologie k dispozici 40 000 proměnných hodnot.

Rekonstrukce probíhala za provozu při odstávkách nutných pro výměnu paliva. Jejím ukončením se završilo zvyšování výkonu všech čtyř bloků na 2000 MW z původních 1600 MW.

IMG dic syst m prim rn sti

Dodávky ZAT pro JE Dukovany
ZAT od zahájení obnovy JE Dukovany v roce 2000 dodal pro všechny čtyři energetické bloky řídicí systémy pro řízení polohy palivových kazet v reaktoru, lokální ochrany parogenerátoru a informační počítačový systém včetně komplexu vnitroreaktorové kontroly. V druhé etapě obnovy od roku 2007 ZAT realizuje až do ukončení obnovy v roce 2016 řídicí systémy pro sekundární a primární část, řízení vlastní spotřeby, turbosoustrojí a diagnostický informační systém.

Autoři: red
reklama
Zobrazit náhled
Zbývá 1000 znaků
Článek neobsahuje komentáře.
reklama
Technik přináší informace o současných domácích i světových trendech v jednotlivých oborech, a to s důrazem na výrobu a praxi. Informuje o posledních vědecko-technických trendech - IT, průmyslovém softwaru, automatizaci, nových materiálech, laserových technologiích a jejich aplikaci do klasických oborů, jako jsou obrábění, povrchové úpravy, svařování aj.
Newsletter
   
reklama
Z aktuálního čísla  
Partneři Technika  
reklama
reklama
reklama