reklama
reklama
18. 7. 2012 | poslední aktualizace: 18. 7. 2012  16:38

Založena Unie elektromobility

Dohromady 7 firem se stalo zakládajícími členy nově vzniklé Unie elektromobility (UEM). Jedná se o společnosti EmotionCar, Eprona, EVC Group, Micos, Molaris, Nano Energies Trade a Renerga solutions. Předmětem činnosti Unie elektromobility je vytváření optimálních podmínek pro rozvoj elektromobility v Česku.
Čtěte více o: elektromobilita
Nedílnou součástí práce UEM bude propagace elektromobility v ČR
Nedílnou součástí práce UEM bude propagace elektromobility v ČR
foto: HN - Veronika Bucková

Hlavní aktivitou UEM bude příprava iniciativních návrhů a stanovisek pro řešení otázek elektromobility, a to legislativních a regulačních, dále návrhy technických standardů a realizace projektů pro koncepční podporu této oblasti. Nedílnou součástí práce UEM bude také propagace elektromobility v ČR.
Unie elektromobility chce rovněž participovat na činnosti poradních orgánů ustavených státní správou a samosprávou, spolupracovat s ostatními sdruženími a subjekty působícími v oblasti elektromobility a také se subjekty, které v této oblasti přímo nepodnikají, ale jejich činnost s ní úzce souvisí, jako jsou dodavatelé technologií či služeb. Stejně tak bude UEM spolupracovat s obdobnými mezinárodními organizacemi a odpovědnými orgány Evropské unie.

reklama


„Elektromobilita je dynamicky se rozvíjející oblast, jíž patří budoucnost a která má pro celou společnost řadu nesporných výhod. Nově založená Unie chce pomoci překonat bariéry, které masivnějšímu zastoupení vozidel na elektrický pohon zatím brání. Mám na mysli např. v Česku doposud nedostatečně rozvinutou infrastrukturu,“ uvedl Svatoslav Novák, který byl na ustavující Valné hromadě Unie elektromobility zvolen jejím předsedou.

reklama
Zobrazit náhled
Zbývá 1000 znaků
Článek neobsahuje komentáře.
reklama
Technik přináší informace o současných domácích i světových trendech v jednotlivých oborech, a to s důrazem na výrobu a praxi. Informuje o posledních vědecko-technických trendech - IT, průmyslovém softwaru, automatizaci, nových materiálech, laserových technologiích a jejich aplikaci do klasických oborů, jako jsou obrábění, povrchové úpravy, svařování aj.
Newsletter
   
reklama
Z aktuálního čísla  
Partneři Technika  
reklama
reklama
reklama