reklama
reklama
19. 7. 2012 | poslední aktualizace: 19. 7. 2012  16:24

Termokamery chrání investice do slunečních elektráren

V posledním desetiletí se rozvinulo několik technologií, které zahrnují využití obnovitelné energie a během posledních pěti let můžeme sledovat využívání fotovoltaických systémů.
red
red
Termokamery Fluke udržují fotovoltaické elektrárny v optimálním stavu
Termokamery Fluke udržují fotovoltaické elektrárny v optimálním stavu
foto: archiv

Tento rozvoj vedl k vytvoření společností, které se věnují vyvíjení, instalování a údržbě solárních parků a farem.

Fotovoltaická instalace se v zásadě skládá z fotovoltaických panelových systémů instalovaných ve vhodných konstrukcích, invertorů, které převádějí stejnosměrné napětí generované solárními panely na střídavé napětí, systému, který orientuje panely v závislosti na typu instalace, kabeláže, ochranných systémů a souvisejících středněnapěťových prvků, pokud je soustava napojena ke komerční síti. Všechny tyto prvky formují soustavu, která poskytuje návrat investic během kalkulovaného období.

reklama

Fotovoltaický panelový systém tvoří panely nebo moduly s články založené na polovodičích, které jsou citlivé na sluneční záření. Tyto články generují stejnosměrné napětí. Technologie mohou být různé, využívající polykrystalický křemík, tenkou fólii, tellurid kademnatý nebo GaAs.

Za běžných provozních podmínek generuje každý fotovoltaický článek napětí, které, pokud je přidáno k zbývajícím článkům v sérii, zajišťuje výstupní napětí pro daný panel, který napájí invertor, jenž generuje střídavé napětí.

Když článek nepracuje nebo negeneruje elektrickou energii kvůli tomu, že nepřijímá sluneční záření, může být opačně polarizován. To znamená, že se chová jako spotřebič a nikoli jako generátor, což způsobujue vysoký rozptyl tepla. Tuto situaci je možné jednoduše detekovat, pokud je použita termokamera Fluke s technologií IR-Fusion. Pokud jsou články zapojeny sériově, může závada na jednom z nich vést k celkové nebo částečné ztrátě výkonu daného fotovoltaického panelu.

Termokamera Fluke zároveň zachycuje radiometrický snímek tepelného záření spolu se snímkem ve viditelném oboru spektra, přičemž překrývá jeden obrazový bod druhým s různou měrou průhlednosti. Takto získaný obraz ukáže povrchové teploty fotovoltaických panelů s použitím barevné palety, která reprezentuje různé teploty, což zjednodušuje identifikaci jednotlivých prvků. Díky obrazu v infračerveném oboru vidíme, jak se vadné články přehřívají. Nejpříhodnější podmínky pro detekci tohoto typu problému jsou v době, kdy má panel největší výkon, tedy uprostřed jasného dne. Za těchto podmínek je možné detekovat články s teplotami dosahujícími až 111°C.

Fotovoltaické panely je možné pomocí termokamery kontrolovat z přední nebo zadní strany. Druhý způsob je zvláště výhodný, protože se vyhnete problémům s odrazem slunečního záření nebo odrazem kvůli emisivitě (intenzitě vyzařování) spojené s krystalickým povrchem panelů.

V každém případě umožňuje termografie identifikovat panely s horkými body rychleji a bezdotykově nebo z větší vzdálenosti.

Pokud se snažíte vyhnout problémům spojeným s inverzní polarizací článků, mohou fotovoltaické moduly zahrnovat ochranné diody (závěrné diody, jednosměrné diody nebo nulové diody), které budou rozptylovat více výkonu s tím, jak bude růst počet vadných článků. Toto teplo může být také detekováno pomocí termokamer snímáním panelu ze strany, kde je umístěno připojení.

Zvláštní pozornost by se měla věnovat přítomnosti stínů na fotovoltaických panelech způsobených stromy, sloupy středního napětí nebo dalšími panely. Mohou vést k výskytu nepravidelných tepelných oblastí a tudíž i falešné interpelaci.

Dalším místem, kde bude termografie užitečná, jsou spojovací body, které se mohou časem uvolňovat, což vedde k provozním problémům a poruchám. Zvláště v těch případech, kdy má fotovoltaická elektrárna větší množství připojení stejnosměrného a střídavého proudu. Každé špatné spojení vytváří místo s větším odporem.

Snížení účinnosti fotovoltaických panelů může vést k významnému snížení doby amortizace elektrárny. Dalším důležitým aspektem je uvedení elektrárny do chodu. V tomto případě je termokamera cenným nástrojem, jelikož umožňuje detekovat fotovoltaické panely s výrobními vadami a aplikovat příslušnou záruku.

Více na http://www.fluke.cz

Autoři: red
reklama
Zobrazit náhled
Zbývá 1000 znaků
Článek neobsahuje komentáře.
reklama
Technik přináší informace o současných domácích i světových trendech v jednotlivých oborech, a to s důrazem na výrobu a praxi. Informuje o posledních vědecko-technických trendech - IT, průmyslovém softwaru, automatizaci, nových materiálech, laserových technologiích a jejich aplikaci do klasických oborů, jako jsou obrábění, povrchové úpravy, svařování aj.
Newsletter
   
reklama
Z aktuálního čísla  
Partneři Technika  
reklama
reklama
reklama