reklama
reklama
6. 9. 2012 | poslední aktualizace: 6. 9. 2012  12:32

Obrábění laserem: princip a užití u ocele a jiných kovů

Běžné světelné vlnění se šíří všemi směry. Na rozdíl od něho laserové světlo vzniká v prostředí určitého stimulujícího elektromagnetického záření tak, že se potlačí spontánní emise. Ta vzniká, když vybuzené atomy s vyšší energetickou hladinou mají tendenci zaujmout hladinu s nižší úrovní energie a přitom emitují kvantum světelného záření s určitou frekvencí.

Působením vnějšího podnětu se vybuzený atom vrací do základního stavu, přičemž emituje nový kvant se stejnou frekvencí, jako měl předcházející kvant. Jedná se o stimulovanou (vynucenou) emisi záření. V závislosti na tom, jaký je rozdíl obou stavů, vzniká ultrafialové, infračervené anebo viditelné světelné záření. Zesílené záření je podstatou laseru.

Pár slov k historii

Termín "laser" je akronym anglického termínu Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (zesílení světla pomocí vybuzené emise záření). Zesílení poskytuje lavinu fotonů v úzkém svazku. První projekt laseru navrhli v roce 1958 C. H. Towens a A. L. Shawlow. O dva roky později pak T. H. Maiman zkonstruoval a odzkoušel první laser. Postupně se realizovala další laserová zařízení na bázi plynových a pevných látek a kapalin. V roce 1961 pak pánové Javan, Bennet a Heriot otestovali plynový helio-neonový (He-Ne) laser. Téhož roku otestoval Spitzer první pevnolátkový laser na bázi neodym-sklo (Nd). V roce 1962 byl zkonstruován první polovodičový laser. O dva roky později se již testovaly argono-iontový laser a pevnolátkový neohmový laser (ND-YAG), respektive C. H. Patel experimentoval s plynovým CO2 laserem, dnes nejpoužívanějším laserem v průmyslu. Pokusy s kapalinovými lasery jsou zmiňovány od počátku druhé poloviny 60. let minulého století.

Chcete si přečíst celý článek?
reklama
Technik přináší informace o současných domácích i světových trendech v jednotlivých oborech, a to s důrazem na výrobu a praxi. Informuje o posledních vědecko-technických trendech - IT, průmyslovém softwaru, automatizaci, nových materiálech, laserových technologiích a jejich aplikaci do klasických oborů, jako jsou obrábění, povrchové úpravy, svařování aj.
Newsletter
   
reklama
Z aktuálního čísla  
Partneři Technika  
reklama
reklama
reklama