reklama
reklama
19. 9. 2012 | poslední aktualizace: 19. 9. 2012  14:49

Nová technologie zkrátí proces dekontaminace o 70 let

Začátkem září byla otevřena neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10 ve Stráži pod Ralskem.
Jeden z pětice kalolisů, ze kterých se filtrát vhání do stripovací kolony k další fázi dekontaminace
Jeden z pětice kalolisů, ze kterých se filtrát vhání do stripovací kolony k další fázi dekontaminace
foto: Archiv Syner

Uvedením této technologie do provozu bude zvýšena celková kapacita vyvádění kontaminantů z podzemí na více než 100 tisíc tun ročně. Bez výstavby by proces sanace horninového prostředí trval odhadem o 70 let déle.

Uran se ve Stráži pod Ralskem těžil od roku 1967. Likvidace následků jeho chemické těžby v oblasti byla zahájena v roce 1996 vyhlášením likvidace dolu v rámci usnesení vlády České republiky. Doposud se podařilo dekontaminovat 350 000 tun kontaminantů, které zahrnují jak půdu, tak roztoky kyselin.

reklama

V areálu státního podniku Diamo ve Stráži pracuje asi 1100 zaměstnanců. „Dekontaminační stanice NDS 10 uzavírá celý komplex sanačních technologií nezbytných ke zdárnému ukončení sanace horninového prostředí plánovaného do roku 2037,“ řekl na slavnostním ceremoniálu 7. září ředitel státního podniku Jiří Jež.

Stanice NDS 10 technologicky navazuje na technologii Zpracování matečných louhů, a to především díky několika společným technologickým uzlům. I v této technologii se uplatňuje neutralizace a alkalizace zbytkových technologických roztoků vápenným mlékem s následným odstraňováním amoniaku vodní parou.

Technologie NDS 10 dokáže za minutu zpracovat až 4,4 metry krychlové zbytkových technologických roztoků s obsahem rozpuštěných látek do 25 gramů na litr. Touto technologií bude možné vyvést až 50 tisíc tun kontaminantů ročně. Celkové náklady této stavby jsou 1,370 miliardy korun bez DPH.

„Stavba neutralizační a dekontaminační stanice je střípek v mozaice sanačních technologií, které vedou k regeneraci místní krajiny po chemické těžbě uranu. Povedlo se nám stavbu zkrátit zhruba o rok a půl a tím přispět k rychlejšímu procesu obnovy,“ řekl za čtyřlístek stavebních firem výkonný ředitel společnosti SYNER Robert Špott. Generálním dodavatelem stavby bylo Sdružení DIAMO NDS-10 tvořené společnostmi SYNER, Metrostav, OHL ŽS a GEOSAN GROUP.

 

Detailní popis sanační technologie:
Díky rozsáhlému přístupu bylo chemickou těžbou uranu kontaminováno přibližně 369 milionů m3 podzemních vod o ploše cca 27 km2. Srdcem nové technologie je provozní soubor Neutralizace, kde ve dvou linkách a dvou stupních probíhá neutralizace a alkalizace zbytkových technologických roztoků čerpaných z plata CHS I v objemu až 4,4 m3/min o koncentraci celkových rozpuštěných látek do 25 g/l. Vápenné mléko je připravováno v provozním souboru Příprava vápenného mléka, který je společným provozním souborem s technologií Zpracování matečných louhů (ZML) a je doplněn o další linku. Novou potrubní smyčkou je pak vápenné mléko čerpáno přímo do neutralizačních a alkalizačních reaktorů.

Vysrážená suspenze je po spojení se suspenzí z druhého stupně čerpána do provozního souboru Filtrace, kde je vzniklá suspenze filtrována celkem pěti kalolisy. Filtrát (nazývaný též sliv) je čerpán do provozního souboru Stripování amoniaku, kde je z něho vodní parou v koloně s orientovanou výplní odstraňován amoniak. Takto vyčištěný filtrát je čerpán do čerpací stanice ČS 3 umístěné v linii hydrobariéry Stráž.

Aby nebylo nutné pro novou technologii rozšiřovat výtopnu, která zajišťuje výrobu technologické páry, jsou do provozních souborů Stripování technologie NDS 10 i do technologie ZML instalovány kompresory a vyvíječ páry pro účinnou rekompresi brýdových par odtahovaných ze stripovací kolony. Díky této úpravě je využito teplo, které by v opačném případě bylo bez užitku zmařeno v chladicím okruhu, a tak je stávající kapacita výtopny dostatečná pro obě technologie.

Filtrační koláč je z kalolisů vynášen pomocí redlerů na nákladní automobily, jimiž je odvážen k uložení do II. etapy odkaliště. Čpavková voda vznikající kondenzací par ze stripování je po rektifikaci a přečerpání do skladu chemikálií distribuována externím odběratelům. Technologie NDS 10 umožňuje vyvádění 30 – 50 tisíc tun kontaminantů ročně a bude v provozu do dosažení cílových parametrů sanace horninového prostředí.
-jik-

Mezi nejvy st nov neutraliza n a dekontamina n stanice pat stripovac kolona
Autoři: Jiří Kučera
reklama
Zobrazit náhled
Zbývá 1000 znaků
Článek neobsahuje komentáře.
reklama
Technik přináší informace o současných domácích i světových trendech v jednotlivých oborech, a to s důrazem na výrobu a praxi. Informuje o posledních vědecko-technických trendech - IT, průmyslovém softwaru, automatizaci, nových materiálech, laserových technologiích a jejich aplikaci do klasických oborů, jako jsou obrábění, povrchové úpravy, svařování aj.
Newsletter
   
reklama
Z aktuálního čísla  
Partneři Technika  
reklama
reklama
reklama